Rima com graben

gra.ben 2 sílabas

palavras + usadas em obras literárias

Click na palavra para copiar

  palavras + usadas em poemas

  Click na palavra para copiar

   palavras + usadas na língua portuguesa

   Click na palavra para copiar

   • nenen
    ne.nen (2)
   • pécten
    péc.ten (2)
   • rúmen
    rú.men (2)
   • soutien
    sou.ti.en (3)
   • ascolíquen
    as.co.lí.quen (4)
   • golden
    gol.den (2)
   • pólmen
    pól.men (2)
   • dólmen
    dól.men (2)
   • spleen
    sple.en (2)
   • sfen
    sfen (1)
   • númen
    nú.men (2)
   • himenolíquen
    hi.me.no.lí.quen (5)
   • certâmen
    cer.tâ.men (3)
   • durâmen
    du.râ.men (3)
   • antífen
    an.tí.fen (3)
   • lúmpen
    lúm.pen (2)
   • flúmen
    flú.men (2)
   • glúten
    glú.ten (2)
   • lúmen
    lú.men (2)
   • cacúmen
    ca.cú.men (3)
   • Éden
    é.den (2)
   • gérmen
    gér.men (2)
   • albúmen
    al.bú.men (3)
   • ámen
    á.men (2)
   • basidiolíquen
    ba.si.di.o.lí.quen (6)
   • éden
    é.den (2)
   • open
    o.pen (2)
   • ten
    ten (1)
   • forâmen
    fo.râ.men (3)
   • espécimen
    es.pé.ci.men (4)
   • hífen
    hí.fen (2)
   • ren
    ren (1)
   • zen
    zen (1)
   • green
    gre.en (2)
   • tégmen
    tég.men (2)
   • santiâmen
    san.ti.â.men (4)
   • sémen
    sé.men (2)
   • yen
    yen (1)
   • ciclâmen
    ci.clâ.men (3)
   • cerúmen
    ce.rú.men (3)
   • alúmen
    a.lú.men (3)
   • natronalúmen
    na.tro.na.lú.men (5)
   • abdômen
    ab.dô.men (3)
   • lactúmen
    lac.tú.men (3)
   • acúmen
    a.cú.men (3)
   • roentgen
    ro.ent.gen (3)
   • abdómen
    ab.dó.men (3)
   • röntgen
    rönt.gen (2)
   • pen
    pen (1)
   • regímen
    re.gí.men (3)
   • tentâmen
    ten.tâ.men (3)

   palavras + curtas

   Click na palavra para copiar

    palavras c/ mesmo número de sílabas

    Click na palavra para copiar

    • green
     gre.en (2)
    • glúten
     glú.ten (2)
    • lúmen
     lú.men (2)
    • ámen
     á.men (2)
    • cúlmen
     cúl.men (2)
    • pécten
     péc.ten (2)
    • númen
     nú.men (2)
    • open
     o.pen (2)
    • pólmen
     pól.men (2)
    • gérmen
     gér.men (2)
    • sêmen
     sê.men (2)
    • sémen
     sé.men (2)
    • röntgen
     rönt.gen (2)
    • flúmen
     flú.men (2)
    • hífen
     hí.fen (2)
    • éden
     é.den (2)
    • pólen
     pó.len (2)
    • dólmen
     dól.men (2)
    • líquen
     lí.quen (2)
    • tégmen
     tég.men (2)
    • cáften
     cáf.ten (2)
    • lúmpen
     lúm.pen (2)
    • spleen
     sple.en (2)
    • golden
     gol.den (2)
    • Éden
     é.den (2)
    • nenen
     ne.nen (2)
    • hímen
     hí.men (2)
    • cármen
     cár.men (2)
    • rúmen
     rú.men (2)
    • crúmen
     crú.men (2)

    palavras mescladas

    Click na palavra para copiar


     Ver também

     palavra copiada