Rima com dimbedimbe

dim.be.dim.be 4 sílabas

palavras + usadas em obras literárias

Click na palavra para copiar

 • mucunhambambe
  mu.cu.nham.bam.be (5)
 • atombe
  a.tom.be (3)
 • muriambambe
  mu.ri.am.bam.be (5)
 • quilembe
  qui.lem.be (3)
 • muriangombe
  mu.ri.an.gom.be (5)
 • mulambe
  mu.lam.be (3)
 • relambe
  re.lam.be (3)
 • hoombe
  ho.om.be (3)
 • quingumbe
  quin.gum.be (3)
 • ritombe
  ri.tom.be (3)
 • tiombe
  ti.om.be (3)
 • angombe
  an.gom.be (3)
 • ribombe
  ri.bom.be (3)
 • catombe
  ca.tom.be (3)
 • catembe
  ca.tem.be (3)
 • arrombe
  ar.rom.be (3)
 • disombe
  di.som.be (3)
 • carimbe
  ca.rim.be (3)
 • mambembe
  mam.bem.be (3)
 • zombe
  zom.be (2)
 • quipembe
  qui.pem.be (3)
 • camumbembe
  ca.mum.bem.be (4)
 • muzombe
  mu.zom.be (3)
 • luncumbe
  lun.cum.be (3)
 • tombe
  tom.be (2)
 • atolambe
  a.to.lam.be (4)
 • alombe
  a.lom.be (3)
 • cachimbe
  ca.chim.be (3)
 • rebombe
  re.bom.be (3)
 • marimbe
  ma.rim.be (3)
 • candembe
  can.dem.be (3)
 • dizumbe
  di.zum.be (3)
 • mulombe
  mu.lom.be (3)
 • mucombe
  mu.com.be (3)
 • dembe
  dem.be (2)
 • mussombe
  mus.som.be (3)
 • cabecumbe
  ca.be.cum.be (4)
 • huambe
  hu.am.be (3)
 • lambe
  lam.be (2)
 • dicimbe
  di.cim.be (3)
 • munhambe
  mu.nham.be (3)
 • quifumbe
  qui.fum.be (3)
 • retumbe
  re.tum.be (3)
 • mundombe
  mun.dom.be (3)
 • ambe
  am.be (2)
 • malembe
  ma.lem.be (3)
 • sambe
  sam.be (2)
 • milombe
  mi.lom.be (3)
 • mariangombe
  ma.ri.an.gom.be (5)
 • diambe
  di.am.be (3)
 • xitombe
  xi.tom.be (3)

palavras + usadas em poemas

Click na palavra para copiar

 • dambe
  dam.be (2)
 • zambembe
  zam.bem.be (3)
 • hecatombe
  he.ca.tom.be (4)
 • quipembe
  qui.pem.be (3)
 • grambe
  gram.be (2)
 • dilombe
  di.lom.be (3)
 • calumberembe
  ca.lum.be.rem.be (5)
 • angombe
  an.gom.be (3)
 • retumbe
  re.tum.be (3)
 • mucombe
  mu.com.be (3)
 • atombe
  a.tom.be (3)
 • cumbe
  cum.be (2)
 • ritombe
  ri.tom.be (3)
 • mulambe
  mu.lam.be (3)
 • muzombe
  mu.zom.be (3)
 • diembe
  di.em.be (3)
 • zombe
  zom.be (2)
 • tombe
  tom.be (2)
 • quilembe
  qui.lem.be (3)
 • sucumbe
  su.cum.be (3)
 • mariangombe
  ma.ri.an.gom.be (5)
 • zumbe
  zum.be (2)
 • macumbe
  ma.cum.be (3)
 • cachimbe
  ca.chim.be (3)
 • dembe
  dem.be (2)
 • pombe
  pom.be (2)
 • malembe
  ma.lem.be (3)
 • quilambalambe
  qui.lam.ba.lam.be (5)
 • diambe
  di.am.be (3)
 • chumbe
  chum.be (2)
 • marimbe
  ma.rim.be (3)
 • huambe
  hu.am.be (3)
 • cucumbe
  cu.cum.be (3)
 • mombe
  mom.be (2)
 • rebombe
  re.bom.be (3)
 • catembe
  ca.tem.be (3)
 • arrombe
  ar.rom.be (3)
 • luncumbe
  lun.cum.be (3)
 • candembe
  can.dem.be (3)
 • mussombe
  mus.som.be (3)
 • cazembe
  ca.zem.be (3)
 • quicuambe
  qui.cu.am.be (4)
 • quifumbe
  qui.fum.be (3)
 • ribombe
  ri.bom.be (3)
 • hoombe
  ho.om.be (3)
 • muriambambe
  mu.ri.am.bam.be (5)
 • dombe
  dom.be (2)
 • muriangombe
  mu.ri.an.gom.be (5)
 • camumbembe
  ca.mum.bem.be (4)
 • milombe
  mi.lom.be (3)
 • incumbe
  in.cum.be (3)

palavras + usadas na língua portuguesa

Click na palavra para copiar

 • mube
  mu.be (2)
 • urbe
  ur.be (2)
 • caribe
  ca.ri.be (3)
 • plebe
  ple.be (2)
 • inibe
  i.ni.be (3)
 • magarebe
  ma.ga.re.be (4)
 • disombe
  di.som.be (3)
 • malembe
  ma.lem.be (3)
 • hoombe
  ho.om.be (3)
 • averbe
  a.ver.be (3)
 • planorbe
  pla.nor.be (3)
 • percebe
  per.ce.be (3)
 • barbe
  bar.be (2)
 • recebe
  re.ce.be (3)
 • humbe
  hum.be (2)
 • saribebe
  sa.ri.be.be (4)
 • ilibe
  i.li.be (3)
 • dobe
  do.be (2)
 • assoberbe
  as.so.ber.be (4)
 • sabe
  sa.be (2)
 • chumbe
  chum.be (2)
 • redabe
  re.da.be (3)
 • incube
  in.cu.be (3)
 • quifumbe
  qui.fum.be (3)
 • pube
  pu.be (2)
 • pirabebe
  pi.ra.be.be (4)
 • célibe
  cé.li.be (3)
 • quimbimbe
  quim.bim.be (3)
 • quipembe
  qui.pem.be (3)
 • bebe
  be.be (2)
 • aldrube
  al.dru.be (3)
 • mistiárabe
  mis.ti.á.ra.be (5)
 • atolambe
  a.to.lam.be (4)
 • acibe
  a.ci.be (3)
 • unguebe
  un.gue.be (3)
 • azerbe
  a.zer.be (3)
 • zambembe
  zam.bem.be (3)
 • soube
  sou.be (2)
 • acerbe
  a.cer.be (3)
 • maiombe
  mai.om.be (3)
 • arribe
  ar.ri.be (3)
 • cabecumbe
  ca.be.cum.be (4)
 • abibe
  a.bi.be (3)
 • carimbe
  ca.rim.be (3)
 • estribe
  es.tri.be (3)
 • zumbe
  zum.be (2)
 • robe
  ro.be (2)
 • celebe
  ce.le.be (3)
 • mundombe
  mun.dom.be (3)
 • ambe
  am.be (2)
 • quilambalambe
  qui.lam.ba.lam.be (5)

palavras + curtas

Click na palavra para copiar

 • luncumbe
  lun.cum.be (3)
 • quilambalambe
  qui.lam.ba.lam.be (5)
 • muriambambe
  mu.ri.am.bam.be (5)
 • catombe
  ca.tom.be (3)
 • quingumbe
  quin.gum.be (3)
 • dembe
  dem.be (2)
 • mussombe
  mus.som.be (3)
 • crambe
  cram.be (2)
 • carimbe
  ca.rim.be (3)
 • bembe
  bem.be (2)
 • caxipembe
  ca.xi.pem.be (4)
 • pombe
  pom.be (2)
 • quiumbe
  qui.um.be (3)
 • dilombe
  di.lom.be (3)
 • arrombe
  ar.rom.be (3)
 • quifumbe
  qui.fum.be (3)
 • dambe
  dam.be (2)
 • lambe
  lam.be (2)
 • chibembe
  chi.bem.be (3)
 • cabecumbe
  ca.be.cum.be (4)
 • catembe
  ca.tem.be (3)
 • diembe
  di.em.be (3)
 • quilembe
  qui.lem.be (3)
 • ribombe
  ri.bom.be (3)
 • sucumbe
  su.cum.be (3)
 • disombe
  di.som.be (3)
 • ritombe
  ri.tom.be (3)
 • zombe
  zom.be (2)
 • marimbe
  ma.rim.be (3)
 • mundombe
  mun.dom.be (3)
 • xitombe
  xi.tom.be (3)
 • mariangombe
  ma.ri.an.gom.be (5)
 • amilombe
  a.mi.lom.be (4)
 • cacembe
  ca.cem.be (3)
 • cambembe
  cam.bem.be (3)
 • atombe
  a.tom.be (3)
 • quicuambe
  qui.cu.am.be (4)
 • cunhambambe
  cu.nham.bam.be (4)
 • maiombe
  mai.om.be (3)
 • dizumbe
  di.zum.be (3)
 • ambe
  am.be (2)
 • mombe
  mom.be (2)
 • diambe
  di.am.be (3)
 • hecatombe
  he.ca.tom.be (4)
 • tiombe
  ti.om.be (3)
 • quimbimbe
  quim.bim.be (3)
 • cachimbe
  ca.chim.be (3)
 • zambembe
  zam.bem.be (3)
 • quipembe
  qui.pem.be (3)
 • calumberembe
  ca.lum.be.rem.be (5)
 • quimbembe
  quim.bem.be (3)

palavras c/ mesmo número de sílabas

Click na palavra para copiar

 • magarebe
  ma.ga.re.be (4)
 • hecatombe
  he.ca.tom.be (4)
 • cunhambambe
  cu.nham.bam.be (4)
 • ibirube
  i.bi.ru.be (4)
 • assoberbe
  as.so.ber.be (4)
 • mozárabe
  mo.zá.ra.be (4)
 • algibebe
  al.gi.be.be (4)
 • pseudotabe
  pseu.do.ta.be (4)
 • saribebe
  sa.ri.be.be (4)
 • muzazimbe
  mu.za.zim.be (4)
 • algenibe
  al.ge.ni.be (4)
 • diatribe
  di.a.tri.be (4)
 • semiorbe
  se.mi.or.be (4)
 • cabecumbe
  ca.be.cum.be (4)
 • atolambe
  a.to.lam.be (4)
 • moçárabe
  mo.çá.ra.be (4)
 • acurebe
  a.cu.re.be (4)
 • exacerbe
  e.xa.cer.be (4)
 • camumbembe
  ca.mum.bem.be (4)
 • cineclube
  ci.ne.clu.be (4)
 • quicuambe
  qui.cu.am.be (4)
 • interclube
  in.ter.clu.be (4)
 • pirabebe
  pi.ra.be.be (4)
 • caxipembe
  ca.xi.pem.be (4)
 • preconcebe
  pre.con.ce.be (4)
 • desenxabe
  de.sen.xa.be (4)
 • apercebe
  a.per.ce.be (4)
 • arrecabe
  ar.re.ca.be (4)
 • alárabe
  a.lá.ra.be (4)
 • despercebe
  des.per.ce.be (4)
 • desinibe
  de.si.ni.be (4)
 • amilombe
  a.mi.lom.be (4)
 • sabiabe
  sa.bi.a.be (4)
 • antílabe
  an.tí.la.be (4)
 • mostárabe
  mos.tá.ra.be (4)
 • alfarrobe
  al.far.ro.be (4)
 • veloclube
  ve.lo.clu.be (4)
 • reexibe
  re.e.xi.be (4)
 • baobabe
  ba.o.ba.be (4)
 • macunabe
  ma.cu.na.be (4)

palavras mescladas

Click na palavra para copiar

 • marimbe
  ma.rim.be (3)
 • quimbimbe
  quim.bim.be (3)
 • dizumbe
  di.zum.be (3)
 • cabecumbe
  ca.be.cum.be (4)
 • mussombe
  mus.som.be (3)
 • quilembe
  qui.lem.be (3)
 • mambembe
  mam.bem.be (3)
 • dilombe
  di.lom.be (3)
 • pombe
  pom.be (2)
 • alombe
  a.lom.be (3)
 • sucumbe
  su.cum.be (3)
 • malembe
  ma.lem.be (3)
 • dombe
  dom.be (2)
 • quimbembe
  quim.bem.be (3)
 • mundombe
  mun.dom.be (3)
 • cumbe
  cum.be (2)
 • quiumbe
  qui.um.be (3)
 • ambe
  am.be (2)
 • chumbe
  chum.be (2)
 • melombe
  me.lom.be (3)
 • mombe
  mom.be (2)
 • calumberembe
  ca.lum.be.rem.be (5)
 • tombe
  tom.be (2)
 • quilambalambe
  qui.lam.ba.lam.be (5)
 • carimbe
  ca.rim.be (3)
 • diembe
  di.em.be (3)
 • chibembe
  chi.bem.be (3)
 • angombe
  an.gom.be (3)
 • mucunhambambe
  mu.cu.nham.bam.be (5)
 • cunhambambe
  cu.nham.bam.be (4)
 • incumbe
  in.cum.be (3)
 • cacembe
  ca.cem.be (3)
 • quingumbe
  quin.gum.be (3)
 • muzombe
  mu.zom.be (3)
 • sambe
  sam.be (2)
 • dembe
  dem.be (2)
 • mariangombe
  ma.ri.an.gom.be (5)
 • amilombe
  a.mi.lom.be (4)
 • ribombe
  ri.bom.be (3)
 • candombe
  can.dom.be (3)
 • macumbe
  ma.cum.be (3)
 • diambe
  di.am.be (3)
 • disombe
  di.som.be (3)
 • lambe
  lam.be (2)
 • atombe
  a.tom.be (3)
 • mulombe
  mu.lom.be (3)
 • munhambe
  mu.nham.be (3)
 • hoombe
  ho.om.be (3)
 • zambembe
  zam.bem.be (3)
 • huambe
  hu.am.be (3)

Ver também

palavra copiada