Rima com destinjo

des.tin.jo 3 sílabas

palavras + usadas em obras literárias

Click na palavra para copiar

 • assonjo
  as.son.jo (3)
 • constranjo
  cons.tran.jo (3)
 • infrinjo
  in.frin.jo (3)
 • esponjo
  es.pon.jo (3)
 • atinjo
  a.tin.jo (3)
 • retinjo
  re.tin.jo (3)
 • quicunjo
  qui.cun.jo (3)
 • cinjo
  cin.jo (2)
 • compunjo
  com.pun.jo (3)
 • alaranjo
  a.la.ran.jo (4)
 • desarranjo
  de.sar.ran.jo (4)
 • marmanjo
  mar.man.jo (3)
 • recinjo
  re.cin.jo (3)
 • manjo
  man.jo (2)
 • fonjo
  fon.jo (2)
 • desfranjo
  des.fran.jo (3)
 • banjo
  ban.jo (2)
 • branjo
  bran.jo (2)
 • arranjo
  ar.ran.jo (3)
 • confranjo
  con.fran.jo (3)
 • impinjo
  im.pin.jo (3)
 • franjo
  fran.jo (2)
 • anjo
  an.jo (2)
 • restrinjo
  res.trin.jo (3)
 • abranjo
  a.bran.jo (3)
 • rearranjo
  re.ar.ran.jo (4)
 • constrinjo
  cons.trin.jo (3)
 • munjo
  mun.jo (2)
 • carunjo
  ca.run.jo (3)
 • laranjo
  la.ran.jo (3)
 • tinjo
  tin.jo (2)
 • ranjo
  ran.jo (2)
 • unjo
  un.jo (2)
 • granjo
  gran.jo (2)
 • esbanjo
  es.ban.jo (3)
 • arcanjo
  ar.can.jo (3)
 • punjo
  pun.jo (2)
 • tanjo
  tan.jo (2)
 • macanjo
  ma.can.jo (3)
 • finjo
  fin.jo (2)

palavras + usadas em poemas

Click na palavra para copiar

 • laranjo
  la.ran.jo (3)
 • finjo
  fin.jo (2)
 • infrinjo
  in.frin.jo (3)
 • desarranjo
  de.sar.ran.jo (4)
 • marmanjo
  mar.man.jo (3)
 • alaranjo
  a.la.ran.jo (4)
 • carunjo
  ca.run.jo (3)
 • atinjo
  a.tin.jo (3)
 • munjo
  mun.jo (2)
 • arcanjo
  ar.can.jo (3)
 • arranjo
  ar.ran.jo (3)
 • banjo
  ban.jo (2)
 • tanjo
  tan.jo (2)
 • quicunjo
  qui.cun.jo (3)
 • manjo
  man.jo (2)
 • anjo
  an.jo (2)
 • ranjo
  ran.jo (2)
 • restrinjo
  res.trin.jo (3)
 • cinjo
  cin.jo (2)
 • tinjo
  tin.jo (2)
 • granjo
  gran.jo (2)
 • unjo
  un.jo (2)
 • constrinjo
  cons.trin.jo (3)
 • rearranjo
  re.ar.ran.jo (4)
 • recinjo
  re.cin.jo (3)
 • compunjo
  com.pun.jo (3)
 • esbanjo
  es.ban.jo (3)
 • esponjo
  es.pon.jo (3)
 • impinjo
  im.pin.jo (3)
 • assonjo
  as.son.jo (3)
 • branjo
  bran.jo (2)
 • abranjo
  a.bran.jo (3)
 • punjo
  pun.jo (2)
 • franjo
  fran.jo (2)
 • constranjo
  cons.tran.jo (3)
 • macanjo
  ma.can.jo (3)
 • retinjo
  re.tin.jo (3)
 • fonjo
  fon.jo (2)
 • desfranjo
  des.fran.jo (3)
 • confranjo
  con.fran.jo (3)

palavras + usadas na língua portuguesa

Click na palavra para copiar

 • beijo
  bei.jo (2)
 • trajo
  tra.jo (2)
 • rojo
  ro.jo (2)
 • arranjo
  ar.ran.jo (3)
 • festejo
  fes.te.jo (3)
 • despejo
  des.pe.jo (3)
 • vasquejo
  vas.que.jo (3)
 • flamejo
  fla.me.jo (3)
 • rorejo
  ro.re.jo (3)
 • regozijo
  re.go.zi.jo (4)
 • anjo
  an.jo (2)
 • fujo
  fu.jo (2)
 • arcanjo
  ar.can.jo (3)
 • chicandjo
  chi.cand.jo (3)
 • laranjo
  la.ran.jo (3)
 • cerejo
  ce.re.jo (3)
 • marujo
  ma.ru.jo (3)
 • bocejo
  bo.ce.jo (3)
 • franjo
  fran.jo (2)
 • desejo
  de.se.jo (3)
 • nojo
  no.jo (2)
 • fojo
  fo.jo (2)
 • azulejo
  a.zu.le.jo (4)
 • lugarejo
  lu.ga.re.jo (4)
 • araújo
  a.ra.ú.jo (4)
 • cotejo
  co.te.jo (3)
 • sobejo
  so.be.jo (3)
 • varatojo
  va.ra.to.jo (4)
 • gajo
  ga.jo (2)
 • montijo
  mon.ti.jo (3)
 • tejo
  te.jo (2)
 • gravajo
  gra.va.jo (3)
 • pejo
  pe.jo (2)
 • sarjo
  sar.jo (2)
 • rujo
  ru.jo (2)
 • tojo
  to.jo (2)
 • ribatejo
  ri.ba.te.jo (4)
 • esconderijo
  es.con.de.ri.jo (5)
 • vejo
  ve.jo (2)
 • rearranjo
  re.ar.ran.jo (4)
 • inflijo
  in.fli.jo (3)
 • arrojo
  ar.ro.jo (3)
 • caranguejo
  ca.ran.gue.jo (4)
 • sujo
  su.jo (2)
 • queijo
  quei.jo (2)
 • cortejo
  cor.te.jo (3)
 • cujo
  cu.jo (2)
 • prevejo
  pre.ve.jo (3)
 • soajo
  so.a.jo (3)
 • ensejo
  en.se.jo (3)

palavras + curtas

Click na palavra para copiar

 • assonjo
  as.son.jo (3)
 • macanjo
  ma.can.jo (3)
 • rearranjo
  re.ar.ran.jo (4)
 • confranjo
  con.fran.jo (3)
 • marmanjo
  mar.man.jo (3)
 • alaranjo
  a.la.ran.jo (4)
 • ranjo
  ran.jo (2)
 • compunjo
  com.pun.jo (3)
 • restrinjo
  res.trin.jo (3)
 • munjo
  mun.jo (2)
 • banjo
  ban.jo (2)
 • laranjo
  la.ran.jo (3)
 • cinjo
  cin.jo (2)
 • arranjo
  ar.ran.jo (3)
 • branjo
  bran.jo (2)
 • tanjo
  tan.jo (2)
 • fonjo
  fon.jo (2)
 • desfranjo
  des.fran.jo (3)
 • recinjo
  re.cin.jo (3)
 • desarranjo
  de.sar.ran.jo (4)
 • esponjo
  es.pon.jo (3)
 • quicunjo
  qui.cun.jo (3)
 • retinjo
  re.tin.jo (3)
 • esbanjo
  es.ban.jo (3)
 • finjo
  fin.jo (2)
 • granjo
  gran.jo (2)
 • anjo
  an.jo (2)
 • tinjo
  tin.jo (2)
 • franjo
  fran.jo (2)
 • manjo
  man.jo (2)
 • punjo
  pun.jo (2)
 • infrinjo
  in.frin.jo (3)
 • carunjo
  ca.run.jo (3)
 • atinjo
  a.tin.jo (3)
 • constrinjo
  cons.trin.jo (3)
 • constranjo
  cons.tran.jo (3)
 • unjo
  un.jo (2)
 • impinjo
  im.pin.jo (3)
 • arcanjo
  ar.can.jo (3)
 • abranjo
  a.bran.jo (3)

palavras c/ mesmo número de sílabas

Click na palavra para copiar

 • carijo
  ca.ri.jo (3)
 • andejo
  an.de.jo (3)
 • harpejo
  har.pe.jo (3)
 • zambujo
  zam.bu.jo (3)
 • arranjo
  ar.ran.jo (3)
 • chicandjo
  chi.cand.jo (3)
 • exijo
  e.xi.jo (3)
 • alvejo
  al.ve.jo (3)
 • alôjo
  a.lô.jo (3)
 • travejo
  tra.ve.jo (3)
 • rebeijo
  re.bei.jo (3)
 • montijo
  mon.ti.jo (3)
 • mujojo
  mu.jo.jo (3)
 • cangrejo
  can.gre.jo (3)
 • enojo
  e.no.jo (3)
 • vaquejo
  va.que.jo (3)
 • esponjo
  es.pon.jo (3)
 • almejo
  al.me.jo (3)
 • engajo
  en.ga.jo (3)
 • sombrejo
  som.bre.jo (3)
 • solfejo
  sol.fe.jo (3)
 • protejo
  pro.te.jo (3)
 • doidejo
  doi.de.jo (3)
 • colijo
  co.li.jo (3)
 • crastejo
  cras.te.jo (3)
 • bocejo
  bo.ce.jo (3)
 • sabujo
  sa.bu.jo (3)
 • assonjo
  as.son.jo (3)
 • golfejo
  gol.fe.jo (3)
 • amojo
  a.mo.jo (3)
 • ondejo
  on.de.jo (3)
 • reforjo
  re.for.jo (3)
 • desfranjo
  des.fran.jo (3)
 • constranjo
  cons.tran.jo (3)
 • mostajo
  mos.ta.jo (3)
 • magujo
  ma.gu.jo (3)
 • aflijo
  a.fli.jo (3)
 • ferrejo
  fer.re.jo (3)
 • abranjo
  a.bran.jo (3)
 • fundujo
  fun.du.jo (3)
 • pradejo
  pra.de.jo (3)
 • badajo
  ba.da.jo (3)
 • praguejo
  pra.gue.jo (3)
 • viajo
  vi.a.jo (3)
 • flamejo
  fla.me.jo (3)
 • turejo
  tu.re.jo (3)
 • farejo
  fa.re.jo (3)
 • marujo
  ma.ru.jo (3)
 • hortejo
  hor.te.jo (3)
 • subcujo
  sub.cu.jo (3)

palavras mescladas

Click na palavra para copiar

 • restrinjo
  res.trin.jo (3)
 • cinjo
  cin.jo (2)
 • desarranjo
  de.sar.ran.jo (4)
 • constranjo
  cons.tran.jo (3)
 • marmanjo
  mar.man.jo (3)
 • ranjo
  ran.jo (2)
 • quicunjo
  qui.cun.jo (3)
 • abranjo
  a.bran.jo (3)
 • arcanjo
  ar.can.jo (3)
 • impinjo
  im.pin.jo (3)
 • esponjo
  es.pon.jo (3)
 • laranjo
  la.ran.jo (3)
 • banjo
  ban.jo (2)
 • anjo
  an.jo (2)
 • manjo
  man.jo (2)
 • unjo
  un.jo (2)
 • confranjo
  con.fran.jo (3)
 • macanjo
  ma.can.jo (3)
 • fonjo
  fon.jo (2)
 • constrinjo
  cons.trin.jo (3)
 • alaranjo
  a.la.ran.jo (4)
 • punjo
  pun.jo (2)
 • finjo
  fin.jo (2)
 • munjo
  mun.jo (2)
 • esbanjo
  es.ban.jo (3)
 • tinjo
  tin.jo (2)
 • arranjo
  ar.ran.jo (3)
 • granjo
  gran.jo (2)
 • desfranjo
  des.fran.jo (3)
 • tanjo
  tan.jo (2)
 • atinjo
  a.tin.jo (3)
 • branjo
  bran.jo (2)
 • franjo
  fran.jo (2)
 • compunjo
  com.pun.jo (3)
 • retinjo
  re.tin.jo (3)
 • carunjo
  ca.run.jo (3)
 • rearranjo
  re.ar.ran.jo (4)
 • assonjo
  as.son.jo (3)
 • infrinjo
  in.frin.jo (3)
 • recinjo
  re.cin.jo (3)

Ver também

palavra copiada